Supervisie


Ik geef supervisie aan hulpverleners en therapeuten die vragen hebben over hun werk met gezinnen, ouders in het algemeen of met huiselijk en kind-oudergeweld in het bijzonder. Ik ben erkend supervisor BVRGS en NVRG en SKJ.

Aanmelden


Mijn focus in supervisie ligt op het leren zien en wijzigen van patronen, ook die waar een therapeut zelf in zit. Op het verkennen van de eigen evidente aannames en blinde vlekken. Een triadische positionering en attitude van ‘irreverence’ ten aanzien van dwingende spelregels is hierbij aangewezen. Supervisie erkenning voor NVRG, BVRGS en SKJ.

Aanmelden


Ik geef supervisie aan bemiddelaars, therapeuten en andere hulpverleners die vragen hebben in het domein trauma en geweld, complexe scheiding en lichaam. Erkend supervisor BVRGS, NVRG, SKJ. Erkend door federale bemiddelingscommissie.

Aanmelden


Supervisie kan je bij mij volgen op de domeinen volwassenen, jongeren en partnerrelatietherapie. Erkend supervisor BVRGS, NVRG en SKJ.

Aanmelden


Ik geef supervisie aan therapeuten in opleiding of opgeleid tot systeemtherapeut, psychotherapeut of klinische psycholoog (NL). De supervisie is gebaseerd op het systeemtheoretisch referentiekader. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt en kunnen (gedeeltelijk) via videobellen worden georganiseerd. Ik ben erkend door de BVRGS, NVRG, SKJ en kan als BIG geregistreerd psychotherapeut supervisie geven.

Aanmelden