Johan Bastiaensen

Johan Bastiaensen

Ik ben sinds 2006 werkzaam bij de Interactie-Academie als therapeut en coach. Mijn focus ligt bij burn-outthema’s, werk gerelateerde problemen en levensmoeilijkheden. Ik ben klinisch psycholoog en heb begin jaren ’90 mijn therapieopleiding gevolgd in de Interactie-Academie. Aanvullend volgde ik een opleiding in sociale bemiddeling. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt en kunnen doorgaan van maandag tot en met donderdag. Visumnummer: 278607


Op dit moment kan ik geen nieuwe begeleidingen op me nemen. U kan terecht op de website van BVRGS voor collega-therapeuten.
Willem Beckers

Willem Beckers

Ik ben maatschappelijk werker en klinisch psycholoog i.o. Ik heb een aanvullende psychotherapieopleiding in de systeemtheorie en volgde internationale opleidingen in geweldloos verzet. Mijn aandacht gaat uit naar kind-oudergeweld en ouders die worstelen met de problematiek van hun inwonende (jong volwassen) kinderen. Ik werk op maandag en kan mijn gesprekken voeren in het Nederlands en het Engels.Paul Castelijns

Paul Castelijns

Ik studeerde af aan de Universiteit van Tilburg (NL) als psycholoog, optie kinderen en jeugd. Daarnaast ben ik systeemtheoretisch psychotherapeut, opgeleid aan de Interactie-Academie. Ik volgde aanvullend de opleiding tot Supervisor (IPRR & Korzybski). Mijn aandachtsgebieden zijn therapie voor burn-outproblematiek en de coaching bij werk gerelateerde thema’s. Afspraken zijn mogelijk op donderdag, in het Nederlands en Engels. Erkenning Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 206236 Visumnummer: 351278Lieve Cottyn

Lieve Cottyn

Ik ben klinisch psycholoog optie kinderen en volgde een aanvullende systeemtheoretische psychotherapieopleiding. Mijn interesse ligt in het domein van relaties tussen ouders en kinderen, en siblings onderling. Ik werk met de eigenheid van verschillende gezinsvormen en met moeilijke gezinstransities, bijvoorbeeld na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen. Ik geef therapie op dinsdagen, enkel in het Nederlands. Visumnummer: 281065An Custers

An Custers

Ik ben master en doctor in de klinische psychologie en heb diverse psychotherapieopleidingen gevolgd (Client-centered therapie en groepsgericht psychodrama). Daarnaast heb ik me via bijscholingen en intervisies de systeemtheoretische psychotherapie eigen gemaakt. Ik werk graag met oudere cliënten (65+), oudere paren en gezinnen met volwassen kinderen. Ik werk op vrijdagen en op dinsdagavonden, uitsluitend in het Nederlands. Visumnummer: 278226Lieve De Backer

Lieve De Backer

Ik ben psychiater (Universiteit Antwerpen 2014) en systeemtherapeut (Interactie-Academie 2018). Ik behaalde ook een PhD in de medische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen in 2014. Mijn doelpubliek bestaat uit jongeren en volwassenen die vastlopen vanwege psychiatrische problematiek. Ik doe mijn consultaties op dinsdagnamiddag (Nederlands en Engels).Kris Decraemer

Kris Decraemer

Ik ben klinisch psycholoog en heb twee psychotherapieopleidingen gevolgd, gestalttherapie en systeemtherapie. Daarnaast volgde ik specialisaties in traumaverwerking (EMDR, N.E.T.) en in familiale bemiddeling. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het werken rond complexe verwerking en trauma, hoog conflict na scheiding, intra-familiaal geweld. Ik kan mijn gesprekken voeren het Nederlands, Engels en Frans. Afspraken worden in onderling overleg gepland. Visumnummer: 283253Mieke Faes

Mieke Faes

Ik ben klinische psycholoog en volgde de therapieopleiding systeemtheoretische psychotherapie. Bijkomende opleidingen in hypnotherapie, EMDR en Mindfulness Based Stress Reduction. Mijn werkdomeinen zijn partnerrelatietherapie en individuele therapie met volwassenen en jongeren, waarbij ik graag creatieve en non-verbale methodieken gebruik. Therapie is mogelijk in het Nederlands en Engels. Ik werk maandagnamiddag en avond. Visumnummer: 279718Joan Pieter Kraaijeveld

Joan Pieter Kraaijeveld

Ik ben werkzaam als psycholoog, waarbij ik jongeren en (jong)volwassenen spreek die moeilijkheden ervaren op verschillende gebieden in hun leven. Aan de Tilburg University ben ik afgestudeerd in de richting Kinder- en Jeugdpsychologie. Tevens heb ik een aanvullend een psychotherapie opleiding gevolgd aan de Interactie-Academie. Ik ben op maandagen aanwezig. Visumnummer: 351275 Registratienummer NVRG: 14273Hind Montesinos

Hind Montesinos

Ik studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Gent en volgde de vierjarige systeemtheoretische therapieopleiding aan de Interactie-Academie. Ik werk graag met volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen die vastlopen op verschillende levensdomeinen. Ik werk op dinsdag, woensdag en donderdag en geef therapie in het Nederlands en Engels. Visumnummer: 263509Ellen Reijmers

Ellen Reijmers

Mijn afstudeerrichting is klinische psychologie. Ik behaalde mijn diploma aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Nederland). Daarna volgde ik in Nederland een psychotherapieopleiding met als specialisatie psychoanalytische psychotherapie en voltooide ik in Antwerpen de opleiding in de systeemtheoretische psychotherapie. Mijn expertise ligt op het gebied van therapie met mensen die ernstige emotionele en/of relationele moeilijkheden hebben. Ik geef therapie in het Nederlands en spreek ook Engels en Duits. BIG registratie psychotherapeut (Nederland): 59048438216 Visumnummer: 275872Sarah Ringer

Sarah Ringer

Ik heb een master in de psychologie behaald in London 2003 en doorliep de systeemtheoretische psychotherapie opleiding aan de Interactie-Academie Antwerpen (2006-2010). Een belangrijke focus in mijn werk is de zoektocht van mensen naar hoe ze zich goed kunnen voelen in hun familie, gezin of met hun partner en lastige invloeden een plaats kunnen geven. Ik werk op dinsdagen en spreek Engels, Nederlands en Hebreeuws. Visumnummer: 275838Nicky Van Havere

Nicky Van Havere

Ik behaalde een academische master in de klinische psychologie - optie volwassenen (2006-2010, Katholieke Universiteit Leuven) en volgde de opleiding systeemtheoretische psychotherapie (Interactie-Academie, Antwerpen). Ik werk graag met (jong)volwassenen die vragen hebben over hun zelfbeeld, relaties of genderidentiteit, en met ouders en paren. Ik geef therapie in het Nederlands of Engels en plan mijn afspraken in op maandag en woensdag. Visumnummer: 288750Sarah Vanderhofstadt

Sarah Vanderhofstadt

Ik ben klinisch psycholoog, afgestudeerd in 2015 aan de KU Leuven. Ik volgde tussen 2016 en 2020 de Systeemtheoretische psychotherapie opleiding aan de Interactie-Academie. Ik werk graag met jongeren en (jong)volwassenen die in het leven vastlopen. Daarnaast werk ik met paren die zich willen weren tegen de negatieve spiralen in hun relatie. Ik geef therapie op donderdagmiddag en avond, in het Nederlands en Frans. Visumnummer: 278589Sabine Vermeire

Sabine Vermeire

Ik ben licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen en heb een systeemtheoretische psychotherapieopleiding gevolgd. Daarnaast heb ik bijkomende specialisaties in de narratieve therapie en supervisie. Ik werk vooral met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in zorgwekkende contexten of met ingrijpende levensgeschiedenissen. Op maandagen plan ik face-to-face gesprekken en op woensdagvoormiddagen online. Deze gesprekken kunnen in het Nederlands en Engels gevoerd worden. Visumnummer: 284841