Gezinstherapie


Soms vragen ouders en/of hun volwassen kinderen een of meer gesprekken om pijnlijke of moeilijke gezinskwesties te bespreken

Dinsdag 20-22 Vrijdag 9-22
Aanmelden


Samenleven is niet altijd makkelijk en gezinnen kunnen na een tijd in een destructieve vicieuze cirkel terechtkomen, waar ze zelf nog moeilijk uit geraken. Samen met het gezin zoek ik hoe we ieders kijk en beleving beter kunnen afstemmen en hoe zij opnieuw op een constructieve manier met elkaar kunnen omgaan.

Dinsdag 10-16 Woensdag 12-18 Donderdag 10-16
Aanmelden


Mensen kunnen zich zorgen over hun gezin en verliezen de hoop dat het ooit beter kan gaan. Bij een moeilijke gezinssituatie bied ik de veilige plaats die nodig is om te kunnen praten met elkaar. Gezinnen kunnen bij mij terecht voor het verbeteren van hun relaties, voor hulp bij het opvoeden, om te spreken over de impact van ziekte of voor het hanteren van conflicten. I work with families who are worried about relationships and interactions within the family. Sometimes there is a painful family situation where a safe place is needed to talk. Families often come with the hope of improving relationships, help with parenting, the impact of ill health/mental health and managing conflict.

Dinsdag 9-16
Aanmelden