Volwassenen


Ik geef psychotherapie aan volwassenen met (ernstige) psychische, relationele of persoonlijkheidsproblemen, en doe dit vanuit een reflecterende en onderzoekende houding. Momenteel neem ik geen cliënten aan.

mon tue wed thu fri
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


(Momenteel neem ik voor deze vragen geen nieuwe aanmeldingen aan). Ik werk met volwassenen die vastlopen in het onderhouden van relaties met voor hen belangrijke andere volwassenen, omdat zij ervaren dat deze mensen een voor hen moeilijk leefbare houding innemen of erg bijzonder gedrag laten zien. Mensen kunnen zich aanmelden, op zoek naar wegen om zichzelf hier staande in te houden en de ervaring dat zij zelf weer constructief richting kunnen geven aan deze relatie(s), rekening houdend met hun eigen grenzen.

mon tue wed thu fri
9:00 10:00
14:00
19:00
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


Ik werk met volwassenen en jongeren die vastlopen in verschillende domeinen van hun leven. Dit kan zijn door depressieve gevoelens, angst, relatiemoeilijkheden of andere ingewikkeldheden die op je pad komen . Soms is spreken alleen voor jou niet de juiste weg. Daarom werken we naast 'met woorden' ook met creatieve methodieken (beelden, tekeningen, materiaal,...) . Een therapie die naast de geëigende paden ook andere wegen durft bewandelen. Ik kan op dit moment geen nieuwe begeleidingen opstarten.

mon tue wed thu fri
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


Ik spreek met (jong)volwassenen die moeilijkheden ondervinden in hun gezin- en familierelaties of ingrijpende (soms traumatische) ervaringen hebben in hun levensgeschiedenis die het dagelijks leven verstoren. Met aandacht voor de complexiteit en de belangrijke betrokkenen, zoeken we samen naar sporen om terug verder te kunnen in het leven. Ik neem op dit moment geen cliënten aan.

mon tue wed thu fri
9:00 10:00
14:00
20:00
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


Ik werk graag met iets oudere volwassenen met vragen over relaties en/of lastige gevoelens zoals depressie, angsten, irritaties, onzekerheden die ermee gepaard kunnen gaan. Hoe die gevoelens begrijpen en er anders mee omgaan.

mon tue wed thu fri
9:00
12:00
16:00
22:00
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


Ik begeleid mensen die thuis zijn vanwege een burn out. In een eerste fase zoeken we naar manieren waarop U rust kan vinden zodat uw lichaam stilaan kan herstellen. In een latere fase werken we richting terugkeer naar het werk en hoe dit best kan georganiseerd worden.

mon tue wed thu fri
10:00
14:00
16:00
19:00
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


Therapie kan voor velerlei situaties worden aangeboden o.a. voor relatieproblemen, conflictsituaties, angsten en/of eenzaamheid en het worstelen met identiteit.
There are many different questions for therapy, including identity struggles, relationships, conflict, anxiety and loneliness. Together we explore a healthy way forward. Momenteel zijn er geen nieuwe afspraken beschikbaar- There are currently no new appointements available.

mon tue wed thu fri
9:00 9:00 9:00
13:00
19:00 19:00
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden


Indringende, schokkende en traumatische ervaringen kunnen een grote impact na laten. Soms lukt het om samen met je familie, vrienden, je netwerk een weg te vinden met dergelijke levensgebeurtenissen. Soms loopt het omwille van vele factoren en omstandigheden blijvend moeilijk. Traumatherapie kan inhouden dat er rechtstreeks op het verhaal wordt ingegaan ( middels o.a. Emdr, NET,..). Soms is spreken geen optie en wordt er op een andere wijze gewerkt aan een hoopvoller en dragelijker leven.

mon tue wed thu fri
14:00
16:00
19:00
20:00
Dit overzicht geeft een indicatie van de momenten waarop er afspraken mogelijk zijn
Aanmelden